WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016      

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

 

    ŚWIETLICA  ZESPOŁU SZKÓŁ                W SŁOŃSKU

            Celem jej działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi, w trakcie zajęć  i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania zadań domowych. Świetlica na służyć wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz nadrobieniu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, bezpieczeństwie, ojczyźnie, rozwijają zainteresowania plastyczne i kulturalne. Plan pracy świetlicy szkolnej uwzględnia także uroczystości i  święta kalendarzowe oraz zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu roku, min Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości , Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne,
 Dzień Wiosny itp.

Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają czas na  zabawy i gry zgodnie ze swoimi upodobaniami, uczą się ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego, gdyż odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia dzieci,  kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie dając okazję do oceniania i wartościowania.

            Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Dzieci mają także możliwość uczestnictwa w konkursach takich jak:

-         Konkurs plastyczny – „Walory turystyczne Słońska”

-         Konkurs wiedzy o zabytkach i szlakach turystycznych Ziemi Lubuskiej,

-         Konkurs „Bożonarodzeniowej” i „Wielkanocnej” Kartki Świątecznej

-         Konkurs: „Wykonanie ozdób na Kiermasz: choinki, postać Św. Mikołaja, lampiony na stół

-         Konkurs wiedzy: „Tradycje Bożonarodzeniowe – dawniej i dziś. 

            W świetlicy w Zespole Szkół w Słońsku działa Samorząd,  w ramach którego została powołana do życia Sekcja plastyczno -  techniczna. Uczniowie w niej działający mają możliwość uzewnętrznienia swoich zdolności, wykonują liczne prace plastyczne, pomagają dostosować pomieszczenia świetlicy do pór roku i imprez okolicznościowych, wykonują dekoracje i dbają o estetyczny wygląd świetlicy.

     Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych,  a także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażać do utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Pomieszczenia świetlicy:

Świetlica Zespołu Szkół w Słońsku zajmuje trzy pomieszczenia. W pierwszym z nich odbywają się głównie zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych, układanek i różnorodnych gier stolikowych. Drugie pomieszczenie tzw. Kawiarenka  wyposażona jest w szkolny sklepik, w którym uczniowie mogą zakupić pieczywo i napoje a także spokojnie zjeść posiłek. Znajdują się tam również w gry i zabawy stolikowe. Trzecie pomieszczenie jest przeznaczone głównie do zajęć o charakterze dydaktycznym. Tutaj dzieci mogą odrabiać prace domowe, czytać książki. W salach świetlicowych znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym, nawiązujące do wiodących tematów w poszczególnych miesiącach, a także informacyjnym – odjazdy poszczególnych autobusów, rozkład dyżurów nauczycieli w świetlicy, regulaminy świetlicy i dowożenia itp.

 

 

                                   

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna