WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016   

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

 

Regulamin świetlicy Zespołu Szkół w Słońsku  

I. 1. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie zapisani do świetlicy.

2. W świetlicy mogą przebywać także uczniowie:

-         oczekujący na lekcje,

-         oczekujący na wyjście do domu po lekcjach,

-         skierowani na zajęcia zastępcze.

3. Uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną w formie śniadań i obiadów.

4. W świetlicy szkolnej mogą działać koła zainteresowań oraz inne formy pracy z młodzieżą.

5. Prace w świetlicy wspomaga powołany z zapisanych uczniów samorząd.

6. Działalność samorządu określa odrębny regulamin.

 

II. 1. Prawa uczniów przebywających w świetlicy:

·        korzystanie ze sprzętu świetlicowego

·        uczestniczenie w grach i zabawach organizowanych przez samorząd świetlicy oraz wychowawców

·        pierwszeństwo korzystania z posiłków

·        przebywanie w świetlicy w godzinach 7 05 – 1500  

·        korzystanie z pomocy wychowawców przy odrabianiu lekcji

·        uczniowie, którzy przyjadą lub przyjdą do szkoły przed godz. 730    obowiązkowo spędzają czas do tej godziny w świetlicy

2. Obowiązki:

·        zachowanie bezwzględnego ładu i porządku

·        dostosowanie się do planu pracy świetlicy

·        wykonywanie poleceń opiekunów, nauczycieli i wychowawców

·        pomaganie słabszym

     ·       przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

          Regulamin dowożenia uczniów 

         do Zespołu Szkół w Słońsku

 

 

I. 1. Dzieci dojeżdżające z miejscowości: Głuchowo, Lemierzyce, Chartów, Budzigniewo, Klopotowo Polne, Grodzisk, Jamno, Lemierzycko, Ownice przebywają w pomieszczeniach przeznaczonych na poczekalnie w swoich miejscowościach.

2. Za dzieci w czasie dowozu odpowiedzialna jest osoba upoważniona.

3. W autobusie każde dziecko powinno mieć miejsce siedzące.

4. Do momentu przyjazdu autobusu uczniowie przebywają w świetlicy.

5. Każde dziecko dojeżdżające obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły, do czasu przyjazdu autobusu zobowiązane jest do przebywania na świetlicy.

6. Do autobusu uczniowie dojeżdżający udają się pod opieka wychowawcy.

7. Ustawiają się kolejno w miejscu do tego wyznaczonym-barierki, poza które nie wychodzą ( oczekując i wsiadając do autobusu).

 

II. Obowiązki uczniów dowożonych:

1. Uczniowie dojeżdżający powinni dbać o ład i porządek w autobusie, pamiętać o zachowaniu maksymalnej ostrożności w czasie wchodzenia i wychodzenia z autobusu.

2. Dowożeni uczniowie troszczą się o stan higieniczny pomieszczenia, w którym oczekują na autobus.

3. Przed wejściem do autobusu osoby odpowiedzialne sprawdzają stan liczebny dowożonych uczniów.

   4. Wykonują polecenia kierowcy i opiekuna w czasie jazdy i miejscu postoju.

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna