WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015      

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

 

PRZEDSZKOLE DZISIAJ

        

 

W dniu 17.04.2009 r. rozpoczął się remont Przedszkola Samorządowego w Słońsku, który trwał do grudnia 2009 r. W tym czasie dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały z pomieszczeń w Zespole Szkół w Słońsku, a najmłodsze z sali wiejskiej przy ulicy Parkowej.

TAK BYŁO...

budynek przedszkola przed remontem

 

                     

                     

wnętrze przedszkola przed remontem (toalety)

                     

Pomieszczenie kuchenne przed remontem

                     

jedna z sal przed remontem

                     

W TRAKCIE REMONTU... 

 

przedszkole w trakcie przebudowy (zalewanie ławy fundamentowej)

                    

w trakcie przebudowy

                    

                    

                    

TAK JEST...

 

 

kuchnia po remoncie

                    

sale przedszkolne po remoncie

                    

                    

widok z korytarza na dźwig towarowy i jedną z sal
(pierwsze piętro wyremontowanego budynku)

                    

jedna z toalet po remoncie

                    

widok od frontu na przebudowane przedszkole

                   

Dnia 08.12.2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego i rozbudowanego Przedszkola Samorządowego w Słońsku z udziałem zaproszonych gości.

                

       wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół pani Urszuli Jarmuszka

                  

uroczyste przecięcie wstęgi – otwarcie przedszkola

W styczniu 2010 r. funkcjonowały cztery grupy przedszkolne, natomiast we wrześniu 2011 r. uruchomiono piątą grupę (sala gimnastyczna przekształcona została na salę dydaktyczną).

 

POWRÓT

 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna