WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016      

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

                 GIMNAZJUM

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.  

1 września 2015r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2015r. – 03.01. 2016r.

3.

Ferie zimowe.

18.01 – 31.01. 2016r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna.

24.03 - 29.03.2016r.

5.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:  

   

WŁAŚCIWY:

część humanistyczna

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- z zakresu języka polskiego

część matematyczno–przyrodnicza

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geografia) 

- z zakresu matematyki

część z języka obcego nowożytnego        

- na poziomie podstawowym

- na poziomie rozszerzonym

DODATKOWY TERMIN:

część humanistyczna

część matematyczna – przyrodnicza  

część z języka obcego

 

   

18 kwietnia 2016r.

 

godz. 9.00

 

godz. 10.45

19 kwietnia 2016r.  

godz. 9.00

 

godz. 10.45

20 kwietnia 2016r.

 

godz. 9.00

godz. 10.45

 

 2016 r.

2016 r.

2016 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

24 czerwca 2016r.

8.

Ferie letnie.  

25 czerwca – 

31 sierpnia 2016r.  

    Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2015/2016

       

5 kwietnia 2016 r. -  kl. I – III G

18 kwietnia  2016 r. – kl. I – II G

19 kwietnia  2016 r. – kl. I – II G

20 kwietnia  2016 r. –  kl. I – II G

2 maja 2016 r. – kl. I – III G

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna