WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców 

 Projekty 

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

  Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

       Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

DZIEŃ NAUCZYCIELA W GMINIE SŁOŃSK

 

Dnia 14 października w całej Polsce uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku.

W Gminie Słońsk obchody rozpoczęły się od występów w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku gdzie wyraz wdzięczności dla swoich pedagogów wyrazili najmłodsi uczniowie tj. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nie zabrakło tu śpiewu, tańców oraz pięknie deklamowanych wierszyków. Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków który w kilku słowach wyraził wdzięczność pedagogom oraz pracownikom obsługi przedszkola za codzienny trud ich pracy. Dziękując przekazał również wiązankę kwiatów na ręce pani kierownik, a dla dzieci słodki upominek. Następnie o godz. 10:30 w szkole filialnej w Budzigniewie rozpoczął się uroczysty Apel z okazji Dnia Nauczyciela. Dzieci deklamowały wiersze i piosenki.

Nie mogło zabraknąć również spotkania nauczycieli w budynku Zespołu Szkół w Słońsku. Tu obchody rozpoczęły się od wystąpienia Wójta Gminy Słońsk który dziękując zebranym za ich trud wręczył wyróżniającym się pracownikom nagrody. Następnie nagrody i życzenia nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przekazała Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku pani Urszula Jarmuszka. Ostatnim z przemawiających był Ksiądz Proboszcz Józef Drozd który przypominając że 16 października przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża przekazał do biblioteki szkolnej Encykliki Jana Pawła II. 

 

Redakcja

POWRÓT

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna